AJK Pertandingan Hari Inovasi 2016

Dr Anna Wong Kie Lin Kategori Inovasi Produk
Tel : 082- 473251
Emel : wongkielin@gmail.com
Cik Cherye Sim Wun Ling Kategori Inovasi Teknologi
Tel : 082-473405
Emel : cerisim911@gmail.com
Dr Yong Bee Kui Kategori Inovasi Proses
Tel : 082-473338
Emel : nelsonyongbk@gmail.com
Dr Khairul RizzuanKategori Inovasi Perkhidmatan
Tel : 082-473200, Ext 247
Emel : dr_tupong@yahoo.com
Dr Fatin AmalinaKumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)
Tel : 082-473398
Emel : fatinamalina@moh.gov.my
Dr Azhar Mortadza National Blue Ocean Strategy (NBOS)
Tel : 082-473200, Ext 400
Emel : azharmort82@gmail.com
Dr Isabella Chia Quality Assurance (QA) Projek
Tel : 082-473353
Emel : isabellachia88@gmail.com